WHOW - NY LYDBOK!

Gi og motta

Jeg pleier alltid å tenke at mye av det jeg har lært og erfart, det har en verdi, og hvis det har en verdi for meg, så har mye av det helt sikkert en verdi for noen andre. Nettopp derfor har jeg skapt så mye gjennom mange år, jeg har vært en produksjonsmaskin! Det har […]